Minister Bruins: minder regels in de zorg, het kan en het moet.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft ruim 60 ‘schrap- en verbeterpunten’ in ontvangst genomen van zorgverleners. Het resultaat van de afgelopen maanden waarin zeven verschillende beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – hebben gekeken welke regels in de zorg geschrapt kunnen worden. Doel is meer tijd voor de patiënt en meer plezier in het werk.

Minister Bruins: “Er is hard gewerkt door professionals in de zorg. Er liggen tientallen concrete ideeën om het werken in de zorg eenvoudiger te maken zodat de patiënt de tijd kan krijgen die ze verdient. Het is nu aan alle betrokkenen, van toezichthouder tot het ministerie en van brancheorganisatie tot zorgverzekeraar om de ideeën van papier te krijgen en in resultaten om te zetten zodat de zorgverlener en de patiënt het verschil echt merken. Zolang dat niet het geval is, is het werk niet af.”

De ‘schrap- en verbetersessies’ hebben plaatsgevonden in het kader van (Ont)Regel de Zorg, een initiatief van de VvAA (ledenorganisaties voor zorgprofessionals) en de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de sessies ondersteund. In mei komt VWS met een Programmaplan (Ont) regel de zorg, de uitkomsten van de schrapsessies van de beroepsgroepen zijn daar een onderdeel van.

Zie ook: www.vvaa.nl/ontregeldezorg

Over de (on)zin van 30 day challenges: ‘Die quick fix bestaat niet’ 

Nu de lente officieel is begonnen, proberen veel mensen nog even een ‘beach body’ te kweken. Bedrijven spelen daar handig op in met 30 day challenges die je thuis kunt uitvoeren, maar hoe zinvol is het om daar aan mee te doen? NU.nl vroeg het verschillende experts.

Thuissporten lijkt steeds populairder te worden. Eind 2016 werd videoplatform Fitchannel gelanceerd en er zijn tegenwoordig zoveel fitness-apps beschikbaar dat je je smartphone bijna zou kunnen zien als personal trainer.

Over de 30 day challenges die online worden aangeboden, zijn de geïnterviewden over het algemeen echter niet te spreken. “Je wil mensen een duurzame gedragsverandering aanleren, maar het verschilt heel erg per persoon hoe lang zoiets duurt”, zegt Tom Barten van Personal Body Plan, een online coachingplan waarbij deelnemers een persoonlijk plan krijgen gebaseerd op gedrag, voeding, training en herstel.

“Wat mij stoort, is dat bij zulke challenges wordt gesuggereerd dat je echt iets kunt bereiken in dertig dagen”, gaat Barten verder. “Het is een vorm van symptoombestrijding en niet een structurele oplossing voor een probleem.”

Volgens Barten is het menselijk om een snelle oplossing voor een probleem te willen zoeken. “Mensen zijn altijd op zoek naar hét geheim of dé oplossing; naar een wondermiddel. Ze zoeken een quick fix, maar die bestaat niet. Je gaat het nooit winnen van de tijd.”

Meer beweging

Ook personal trainer Carlos Lens en bewegingswetenschapper Patrick Toonders van Science2Move zijn geen fan van 30 day challenges, maar over één aspect zijn ze wel positief: mensen meer in beweging krijgen. “Als een challenge is bedoeld om af te vallen, ben ik daar geen voorstander van, dat werkt niet”, zegt Lens. “Maar meer sporten is altijd goed.”

Toonders raadt aan bij thuis sporten altijd een professional in te schakelen. “Die persoon kijkt als het goed is verder dan dertig dagen. En je weet dan tenminste ook hoe je de oefeningen moet uitvoeren.”

Blessures liggen namelijk altijd op de loer. “Er zijn verschillende manieren waarop je een blessure kunt oplopen”, aldus Toonders.

“Het kan zijn dat je moe bent en daardoor een beweging verkeerd uitvoert. Zo las ik over een squat challenge waarbij je op de laatste dag 250 squats moet doen. Dat is voor iemand die getraind is een uitdaging, maar voor een beginner al helemaal. Ik zie liever dat je minder squats doet en ze ‘kwalitatief’ goed uitvoert.”

Ook overschatting kan ten grondslag liggen aan een blessure. “Soms worden mensen uit het niets ineens fanatiek, terwijl een rustige opbouw bij sporten heel belangrijk is.”

Voeding is een ander thema dat wordt aangehaald door de experts, maar dat zelden wordt meegenomen in challenges. “Soms worden bepaalde supplementen aangeprijsd via een website waarop zo’n challenge staat. Ik denk dat het commerciële aspect vaak iets teveel de boventoon voert”, zegt Toonders.

Volgens hem is goede voeding essentieel bij het sporten. “Door training heb je te maken met een verstoorde balans tussen spierafbraak en -opbouw. Eiwitten zijn dan bijvoorbeeld heel belangrijk. Als je je alleen bezighoudt met het doen van oefeningen en niet de goede nutriënten binnenkrijgt, benut je de stimulus voor de spieropbouw niet optimaal.”

Persoonlijk

Hoe zou een goede methode er dan wel uit moeten zien? Barten en Toonders zijn daar duidelijk over: een training hoort op iemands persoonlijke wensen en lichaam te worden afgesteld. “Gewicht en lichaamsbouw zijn heel belangrijk bij het samenstellen van een schema”, zegt Toonders. “Push-ups zijn voor de een zwaarder dan voor de ander. Daar wordt bij challenges geen rekening mee gehouden.”

Het traject zou, zoals Barten eerder al aangaf, ook langer moeten duren dan dertig dagen. “Wij bieden een plan aan dat minimaal zes maanden duurt, terwijl we veel meer inschrijvingen zouden krijgen als we ook drie maanden zouden aanbieden.

Maar uiteindelijk bereik je daar volgens hem minder mee. “In Nederland heeft bijna de helft van de mensen overgewicht. Een paar kilo’s kwijtraken is niet zo moeilijk, maar ze eraf houden wel. Daar zouden mensen meer begeleiding in moeten krijgen.”

Wat Lens betreft mag het woord ‘challenge’ weg uit de programma’s die onder die noemer worden aangeboden. “Het is geen wedstrijd, houd dat in je achterhoofd. Als je per se wil meedoen aan zo’n traject, zie het dan als een opbouw naar een manier van trainen en eten die je kunt volhouden en die bij jouw leven past.”

De ideale 30 day challenge van Barten bestaat uit bedenken wat je nou eigenlijk wilt bereiken. “Word je bewust van wie je bent, wat je doet en waar je behoefte aan hebt. Ga daar eerst maar eens dertig dagen over nadenken.”

Verwachtingspatroon patiënt vs visie fysiotherapeut van/op een behandeling.

‘Waaruit bestaat een behandeling/ behandeltraject eigenlijk?’
‘Wat krijgt u nou voor uw vergoeding?’
‘Waar komt de aanname van een half uur behandelen vandaan?’
‘Hoe komt het dat we weleens uitlopen?’
‘Waar heeft u ‘recht’ op?’
‘Wat kunt u van ons verwachten qua bereikbaarheid?’

Graag geven we antwoord op deze vragen. Deze antwoorden hebben namelijk betrekking op een aantal veelgehoorde opmerkingen in onze praktijk, opmerkingen waar we niet altijd op in kunnen gaan zoals we zouden willen, omdat het vaak tot wat scheve gezichten leidt. Opmerkingen als:

‘Je bent te laat begonnen, dat gaat zeker van mijn tijd af?’
‘Het is 2 minuten over half, je hebt een paar minuten van mijn tijd afgesnoept. ’
‘Je bent geen 30 minuten met me bezig geweest en daar heb ik wel recht op. ’
‘Oh, ben je nu al klaar? In dat geval: kun je ook mijn schouder nog even meepakken?’
‘Ik heb het afgelopen uur al 3x gebeld en de voicemail ingesproken, maar hoor maar niks van jullie. ’
‘Ik heb geen last eigenlijk, maar ja, ik betaal natuurlijk mijn verzekering en ik heb recht op 9  behandelingen, dus…’

 

Een nieuwsbrief is dan de uitgelezen mogelijkheid om rustig eens in te gaan op deze toch wel lastige kwesties, hopend op (wederzijds) begrip,  dat in ieders voordeel werkt.

Waaruit bestaat een behandeltraject?
De verzekering vergoed een x aantal (medisch noodzakelijke) behandelingen. Deze kunnen we inzetten voor een (aantal) behandeltraject(en).
Een behandeltraject begint bij een intake. Ook als je al bij ons bekend bent of als het een bekende klacht betreft, moeten we de intake afnemen. Dit heeft te maken met regels vanuit de verzekering, maar ook om er zeker van de zijn dat we niks over het hoofd zien (het zou toch anders kunnen zijn dan de vorige keer). Voor deze intake krijgen we als fysio een gelijke of iets hogere vergoeding dan voor een ‘reguliere’ behandeling, maar we delen er wel 2x zoveel tijd voor in. Dat heeft te maken met dat wij jou als patiënt naast de intake ook altijd willen behandelen de eerste keer, iets waar de verzekering in de vergoeding geen rekening mee houdt. Wij snappen dat je juist graag direct geholpen wilt worden en niet pas een paar dagen of een week later dus plannen wij de extra tijd in. Het is dus onze eigen keuze om hier extra tijd voor in te delen, om meer service te kunnen bieden.
Nadat de patiënt de deur uit is, maken wij het dossier compleet, gemiddeld duurt dit zo’n15 minuten afhankelijk van de complexheid van de klacht.

Na de intake plannen we de ‘reguliere’ behandeling(en) in, vanuit geen enkele wet of verzekering wordt hiervoor een tijd gesteld. Wij kiezen ervoor om een half uur in te plannen, omdat wij de ervaring hebben dat korter vaak tot tijdnood leidt. Een 20 of 25 minuten planning is vaak stressvol, gezien het feit dat we ook voordat we de volgende patiënt binnen laten de administratie op orde moeten hebben (en soms nog snel een appje moeten beantwoorden). Deze tijdsindeling is dus onze eigen keuze, omdat wij dit fijn vinden werken. De aanname dat men ‘recht heeft op’ een half uur behandelen komt waarschijnlijk voort uit het feit dat wij op halve en hele uren plannen, maar is onjuist.
Als patiënt heb je recht op een behandeling. De beste behandeling die wij kunnen geven in de tijd die we daarvoor nodig hebben, dat betekent dat we soms wat eerder klaar zijn, maar soms lopen we ook een beetje uit. Voor ons is het best stressvol om te merken dat als we een paar minuten (ja, soms wel 10 minuten ook, zo goed zijn we soms ;)) eerder klaar zijn, er van ons verwacht wordt dat we nog even doorgaan.

Aan het einde van het traject moet het dossier worden afgesloten en een rapportage worden opgesteld. Dit valt ook allemaal onder het behandeltraject en hiervoor gebruiken we de overige tijd van de behandeling.

We zullen altijd ons best doen op tijd de behandeling te beginnen. We werken echter met mensen en dan gebeuren er nog wel eens onverwachte dingen, zaken die wat extra aandacht/ tijd nodig hebben. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar in het geval dat we later beginnen, zullen we nog steeds de tijd voor je nemen die we nodig hebben voor jouw behandeling. Het kan dus zijn dat we dan ook uitlopen en daardoor soms een hele dag die 2-5 minuten achter lopen. Het kan ook zijn dat we nog steeds ‘op tijd’ klaar zijn, omdat voor jouw behandeling minder tijd nodig is. Wees niet bang dat we de behandeling afraffelen omdat we wat later beginnen, we dragen er zorg voor dat je de behandeling krijgt waar je recht op hebt.

Voor ons als fysiotherapeuten voelt het soms voor ons alsof we ons moeten verdedigen als we wat te laat zijn en/of ‘te vroeg’ klaar zijn, terwijl het fysio zijn vakwerk is en wij als professionals er over gaan hoe lang we nodig hebben met een patiënt, niet de patiënt zelf. Wij zouden ons geen zorgen moeten maken om de klok, maar om jou als patiënt (en dat doen we!).

Recht op de beste behandeling heb je echter zeker, daar mag niet op beknibbelt worden, maar dat zou ook niet in direct verband moeten staan met de tijd van een behandeling.

Hoe komt het dat we een behandeling maar besteden aan 1 klacht terwijl iemand meerdere klachten kan hebben?
Soms heb je meerdere klachten, die elk hun aandacht vergen. Als we ze allemaal zouden behandelen in 1 behandeling, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de behandeling. Ook als we minder dan een half uur bezig zijn met de behandeling van 1 klacht, blijft er nog steeds te weinig tijd over voor goede aandacht voor de andere klacht.

Daarnaast mag het vanuit de zorgverzekeraar absoluut niet en brengen we onszelf daarmee in de problemen.

Bij meerdere klachten is het dus raadzaam eerst de ene klacht te behandelen, daarna de andere of als het allebei de klachten even urgent zijn, 2 aparte afspraken te maken voor de klachten. In dat geval ben je ook sneller van beide klachten af, omdat de behandeling effectiever gegeven kan worden.

Boetes op overtreding zijn hoog, daarom vragen we ook begrip voor onze situatie.

Hoe komt het dat je toch een rekening krijgt als je je afspraak afgezegd hebt?
Dat heeft eigenlijk altijd te maken met het te laat afzeggen van een behandeling. Helaas geldt dit ook voor als je ziek bent of om welke begrijpelijke reden dan ook niet kon komen. Wij hebben deze tijd in onze agenda vrij gehouden en als we er niemand anders meer kunnen inplannen vanwege de late afmelding (minder dan 24 uur voor de behandeling), dan kost dat ons die tijd en moeten we dat in rekening brengen. Dit kan echter niet bij de verzekeraar, want die vergoed geen behandeling die niet heeft plaatsgevonden. En terecht. Om deze reden krijgt u een rekening, dit is niet anders dan bij bijvoorbeeld de tandarts.
Afmelden in het weekend, nacht etc. kan ook gewoon via de app: dat telt 😉

Een beetje aansluitend hierop is ook de uitleg over waarom het ‘opmaken van behandelingen die je nog over hebt’ aan het einde van het jaar niet iets is waar wij achter kunnen staan. Wij zijn opgeleid om mensen te behandelen met fysieke klachten. We staan niet te juichen om mensen die geen klachten hebben, maar wel lekker gemasseerd willen worden, omdat ze daar ‘recht’ op hebben, omdat ze zoveel betalen voor hun verzekering en alles uit het pakket willen opmaken. Wij moeten altijd verantwoorden welke behandeling we waarom toepassen en als een behandeling niet noodzakelijk is, kunnen wij hem dus ook niet verantwoorden. Hoe gezellig we het ook vinden ;).
Daarnaast drijft dit de prijzen van de aanvullende pakketten natuurlijk alleen maar op.

(Telefonische) bereikbaarheid.
Niets is zo irritant als dat je een afspraak wilt verzetten of een vraag hebt en je belt en je belt, maar er neemt niemand op. Dat snappen wij als geen ander. Meerdere keren achter elkaar bellen heeft echter geen zin. Wij hebben geen secretaresse o.i.d., dus moeten zelf de telefoontjes beantwoorden. Als we aan het behandelen zijn, gaat dat nou eenmaal niet. Want het lijkt ons ook bijzonder irritant dat als je behandeld wordt, je fysio telkens weg loopt om de telefoon te beantwoorden.
Het helpt dus ook niet als je 3x achter elkaar belt, de voicemail inspreekt en daarna nog een appje stuurt: dan zijn we nog steeds met dezelfde behandeling bezig ;).
Wij proberen zo snel mogelijk terug te bellen, maar soms duurt dit even omdat we behandeling na behandeling hebben en er misschien net 1 minuut tussen hebben. In het geval dat een antwoord snel gegeven moet worden, is appen voor ons handiger, dat kunnen we altijd wel even doen tussen de behandelingen door. Belletjes doen we meestal aan het begin van de werkdag of in de pauze. Appen heeft dus onze voorkeur. Als je een afspraak wilt verzetten, kun je in de app ook aangeven wat je voorkeur qua tijd heeft (dag en tijd, meerdere keuzes is het makkelijkst), dan kijken we wat er mogelijk is. Ieder van ons kan de appjes beantwoorden, dus als het goed is krijg je daar het snelst antwoord op.

Mijn ene arm kan verder op mijn rug dan de ander. Hoe kan dat?

Merkt u ook wel eens dat de ene arm verder en hoger op uw rug kan dan de andere? Dat is niet vreemd, het heeft alles te maken met uw anatomie. Die anatomie bepaalt de bewegingsvoorkeur.

Ieder mens kent een aantal bewegingsvoorkeuren. Denk hierbij aan een voorkeursoog, dat is meestal het oog waarmee u door de zoeker van de camera kijkt, of aan het vouwen van de handen (bidgreep) waarbij u ‘automatisch’ de linker- of rechterduim boven plaatst. Dat heeft te maken met uw eigen anatomie, de manier waarop uw botten en gewrichten zijn gebouwd. Dat is voor een ieder van ons verschillend.

Ons lichaam lijkt oppervlakkig gezien symmetrisch. Niets is echter minder waar. Detailstudies hebben aangetoond dat bijvoorbeeld uw linker en rechteroog en oor van elkaar verschillen in omvang en vorm. Dat is niet erg, dat maakt u tot een uniek mens en daarmee verschillend van alle andere mensen.

Als fysiotherapeut werken we dagelijks met deze verschillen in bouw van een mens. Dat maakt houding en bewegen beste complex en in ieder geval nooit saai.

In fysiotherapeutisch onderzoek en tijdens behandelen houden we rekening met voorkeursbewegingen. Fysiotherapie is echt maatwerk.

Uurtje vooruit… stijging hartinfarcten

Het is weer zomertijd. Op weg naar lente en zomer met meer licht. Lekker, maar of het lichaam daar altijd zo goed op reageert? Niet altijd zo blijkt…

Gevolgen
Half Nederland blijft zich een tijdje katterig en onuitgeslapen voelen. Er gebeuren meer verkeersongelukken en het aantal hartinfarcten stijgt met 5 procent. Dat is allemaal het gevolg van de overgang van winter- naar zomertijd.

Hartinfarcten
Wetenschappelijke bewijzen voor de ‘immense invloed van de biologische klok’ stapelen zich op. Zweeds onderzoek heeft aangetoond dat het aantal hartinfarcten in de eerste week na het verzetten van de klok duidelijk stijgt. Maar ook het immuunsysteem kan in de war raken, terwijl het bioritme eveneens van invloed lijkt te zijn op de werking van organen.

Avondmensen
Door de klok een uur vooruit te zetten voelen avondmensen zich volgens de wetenschap nog helemaal niet moe op het tijdstip dat ze normaal gesproken naar bed gaan. Hun horloge geeft weliswaar bedtijd aan, maar hun biologische klok niet. Daarom blijven ze langer op, zodat ze ’s morgens niet uitgerust zijn. En daardoor gebeuren ongelukken. , zowel in het verkeer als in de omgang met anderen.

Nieuwjaarborrel

Wij willen jullie graag de gelegenheid geven kennis te maken met Joran en Anuschka en ‘afscheid’ te nemen van Sinead.
Een nieuwjaarsborrel lijkt ons hiervoor zeer geschikt.

Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen om op 4 januari tussen 15.30 en 17.00 onder het genot van een hapje en een drankje met ons het nieuwe jaar in te luiden. Dit zal in het bar gedeelte van Fitness House plaatsvinden.

Laat van te voren even weten of je verwacht te komen, dan kunnen we daar rekening mee houden met inkopen.

Prijzen en vergoedingen in 2018

Particuliere prijzen en contract DSW.

Ook in 2018 stellen wij onze prijzen gelijk aan de vergoedingen van DSW. Dit heeft met name te maken met het feit dat wij ook dit jaar met DSW geen contract zijn aangegaan en we vinden dat onze clienten daar minimale hinder van moeten ondervinden. Dit betekent dat als u verzekerd bent via DSW (of een verzekering die hieronder valt, LET OP: de Amerfoortse en Ditzo zijn dat ook in 2018), u gewoon alles vergoed krijgt waarvoor u verzekerd bent, u alleen de rekeningen zelf in moet dienen. U rekent na elke behandeling wel met ons af en krijgt hiervan een overzicht om naar de verzekeraar te sturen.

Artrose in de basisverzekering.

Bij artrose van heup of knie worden m.i.v. 1 januari 2018 op verwijzing van huisarts of specialist maximaal de eerste 12 behandelingen per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering bij gesupervieerde fysio- of oefentherapie. Verlenging voor meer behandelingen via een aanvullende verzekering kan.

Vind zelf een passende zorgverzekering:

 

 

 

Samenwerking met life coach Anuschka

Vanaf januari hebben wij de eer om nog een kanjer toe te voegen aan ons team. Geen fysiotherapeut, maar iemand die ons team nog completer maakt: een life coach.
Het lichaam is een prachtig instrument, maar zonder geest helemaal nergens. Andersom geldt dat ook. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar non stop en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, of je nou wil of niet. Onze gedachten en ideeen hebben invloed op ons lijf en klachten. Ons prive- en werkbestaan en met name de ervaren stressoren hierin spelen vaak een rol in het ontstaan en in stand blijven van klachten.

Bij ons zetten jullie altijd al je beste beentje voor, maar soms komen we er toch niet helemaal uit en voor de puntjes op de i zou je meer gebaat zijn bij iemand die wat meer voor de geest kan betekenen, zonder dat het gelijk heel ‘echt’ wordt (geen psychiater of psycholoog). En daarvoor hebben we nu Anuschka! Ik kan wel een heel stuk gaan schrijven over hoe blij ik ben met haar toevoeging aan ons team, maar het onderstaande stukje dat ze zelf geschreven heeft is nog veel mooier:

 

Hoi ik ben Anuschka Pijnacker, ben geboren op 28-4-1973 en woon samen met Marco in Amersfoort (Nieuwland)

Wat ontzettend leuk om jou (ook) via deze weg te ontmoeten! Ik zeg ‘ook’ want de kans is groot dat een aantal van jullie mij al kennen, of eens hebben zien rondlopen in sportschool FitnessHouse Nieuwland.
Sinds 2009 ben ik lid en sport hier nog regelmatig. Een paar jaar geleden kwam ik via de sportschool in contact met Judith van Struijk Fysiotherapie en zij hielp me van mijn nek- en schouderklachten af. Er was meteen een goede klik. Een paar maanden geleden had ik weer klachten en maakte vanzelfsprekend weer een afspraak bij Judith, Tijdens de behandelingen raakten we aan de praat en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat wij, het team van Struijk Fysiotherapie en ik, met mijn ervaring op gebied van coaching en training, elkaar prachtig kunnen versterken. Op deze manier kunnen we jullie namelijk nog meer service bieden, onder 1 dak! Vandaar dat ik me, vanaf 1 januari 2018, naast andere uitdagingen, ook mag verbinden als Lifecoach bij Struijk Fysiotherapie en daar heb ik heel veel zin in!

Een paar vragen die Judith mij stelde:

Hoe omschrijven mensen jou?

Mensen in mijn omgeving omschrijven mij vaak als een oprecht, nieuwsgierig en als een betrokken mensenmens die iedereen, ongeacht  leeftijd, achtergrond en/of karakter, op hun gemak laat voelen. Bovendien zorg ik met humor, rust, enthousiasme en eigen kwetsbaarheid voor een warme, open en veilige sfeer. Verder ben ik betrokken, gevoelig, enthousiast, attent, open, leergierig en oprecht geïnteresseerd in mijn omgeving, waardoor mensen  zich gezien en gehoord voelen. 

Waar wordt jij blij van?

Ik ben o.a. dol op reizen, muziek, sport, koffie, natuur, dieren, kaarslicht, goeie gesprekken of juist even de stilte opzoeken, de sauna, wandelen en rollercoasters. Ook ga ik het avontuur niet uit de weg, pak ik kansen waar mogelijk en probeer ik me zoveel mogelijk te blijven ontwikkelen. Op deze manier groei ik niet alleen zelf, maar neem ik ook de mensen om me heen hierin mee. Daar geniet ik van.

Vertel eens iets meer over je werkervaring

Hierboven gaf al aan dat ik uitdagingen en kansen niet snel uit de weg ga. Dit geldt ook op het gebied van werk. Voordat ik buro ACT, in april 2016, startte, heb ik ruime ervaring opgedaan in tal van organisaties in verschillende functies. Onder andere marketing en sales, entertainment, projectmanagement, communicatie, recruitment, planning en organisatie, re-integratie, reactivering, loopbaanbegeleiding en training en coaching. Daarvoor heb ik vier jaar op Mallorca gewoond en gewerkt, ook een prachtige en leerrijke (levens)ervaring. In 2009 heb ik de keuze gemaakt om me te ontwikkelen tot professioneel coach. Aanvullend heb ik veel trainingen, cursussen en opleidingen binnen dit werkveld en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gevolgd. En dat doe ik nog steeds om mijn kennis up to date te houden. Meer informatie hierover is te vinden op mijn LinkedIn profiel.

Wat doe je op dit moment op gebied van coaching en training?

Op dit moment werk ik dus freelance vanuit mijn eigen buro ACT, Anuschka Coaching en Training. Hiermee, en middels diverse samenwerkingen, richt ik mij onder andere op inclusie, loopbaanbegeleiding, veranderingsprocessen en persoonlijke- en teamcoaching. In 2014 studeerde ik in Californië af als Challenge Day-leader Europa. Sindsdien reis ik ook vaak tussen Nederland en België om zoveel mogelijk scholen -en sinds kort ook profit en non-profit organisaties- te bereiken met dit Challenge Day gedachtegoed. (eerder ook wel bekend van het KRO programma ‘Over de Streep’ met Arie Boomsma) 

 

Wat maakt jou uniek als begeleider tijdens jouw trainingen en coaching?

Inmiddels weet ik als geen ander uit eigen levens- en werkervaring dat ik, door mezelf kwetsbaar op te stellen en me niet anders voor te doen dan wie ik ben, een omgeving creëer waarin de ander ook zichzelf durft te zijn en zich veilig voelt om iets te delen. Dit zorgt voor een gevoel van sámen.  Kwetsbaarheid is echt waar kracht ligt. Dat is DE plek waar echt contact wordt gemaakt, waar mensen elkaar leren kennen. Hier ontstaat verbinding en vrijheid van delen en vertrouwen. Ik heb zo vaak gezien dat het werkt. In mijn eigen leven, in mijn werk, zelfs in Oeganda, waar we Over de Streep zijn gegaan met een paar scholen.Ja zelfs daar, op een heel ander continent, een compleet andere cultuur en andere levensthema’s die spelen, ontstond er door kwetsbaarheid en jezelf te zijn een energie, begrip en verbinding onderling die er nog nooit was geweest, prachtig!!

En ook mijn privéleven is een bron van levenservaring die ik inzet in mijn coaching en trainingen. Heb in mijn leven wel een en ander meegemaakt. Waar ik vaak aan terugdenk is het verlies van mijn moeder en daaropvolgend een zeer hectische periode op m’n werk. Vervolgens ben ik in een fikse burn-out terechtgekomen. Poeh dit was een lange weg, met veel hobbels. Ik kwam er steeds meer achter dat mijn acties veelal vanuit mijn hoofd kwamen en dat de focus lag op wat anderen van mij verwachtten. Ik probeerde meer en meer op mijn gevoel te vertrouwen en ging steeds vaker doen wat bij mij past. Sinds ik dus ook kies voor wat het beste past bij mij, haal ik enorm veel plezier en energie uit het begeleiden van mensen op het gebied van loopbaan- en levensbalans en dus levensgeluk. Tuurlijk leer ik elke dag nog zoveel, fijne lessen, harde lessen… en val ik in die bekende kuilen, of kruip ik soms het liefst onder een dekentje! Dat mag, heus, maar na me even af te sluiten is het ook weer tijd voor actie!

 Een quote die mij hierbij inspireert is de volgende:
“de kwaliteit van leven is niet afhankelijk van wat er gebeurt in je leven, wel van hoe je er mee omgaat. Aan het eerste kun je niet zoveel doen, aan het tweede alles!”

Ik heb geleerd dat iedereen de passende stap(pen) kan maken die hij wil in zijn leven, maar dat je daarbij best een steuntje in de rug kan gebruiken.
Die steun wil ik geven met buro ACT.

Wat is personal lifecoaching voor jou en wat kunnen onze cliënten verwachten?

Personal lifecoaching is wat mij betreft een effectieve manier om zelf antwoorden te ontdekken en te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt meer inzicht en dus invloed op wat je wilt en hebt zo meer energie en plezier in je werk- en privé-leven. Je stelt doelen en gaat deze realiseren. Personal lifecoaching is afgestemd op wie jij bent en waarbij we ook kunnen kijken naar de diverse levensgebieden en de juiste balans daartussen. Denk bijvoorbeeld aan relaties, werk, familie, financiën, persoonlijkheid, vitaliteit en geloof. Deze worden dan geïnventariseerd, geoptimaliseerd en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. En…Niet alleen jij, maar ook je omgeving profiteert natuurlijk mee van je persoonlijke groei. 

Wat is jouw stijl van coachen?

Mijn stijl van coachen kenmerkt zich als oplossingsgericht, dynamisch, fris, oprecht, open, no-nonsens, enthousiast, laagdrempelig met humor en op een warme manier betrokken. Mijn belangrijkste tools zijn luisteren, (door) vragen, onthouden, me inleven in jouw situatie, overzicht behouden en contact maken vanuit mijn hart. Ik vind het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt bij mij. En binnen die ruimte de kracht en inzichten vindt om van daaruit te ontdekken wat je echt wilt, echt kunt en wat echt zinvol is voor jou. Zodat je de regie over je eigen leven (weer) zelf in de hand neemt, in beweging durft te komen en van daaruit kan of durft te veranderen… Of dat je juist eindelijk echt jezelf durft te zijn. We gaan in gesprek, ik stel je vragen, ik geef je opdrachten mee en begeleid je bij de uitvoering om zo samen tot nieuwe inzichten te komen. Hiermee weet ik jou steeds weer te motiveren om zo de beste versie van jezelf te worden.
 

Hoe beginnen we?

Voorafgaand aan de coachsessies vindt geheel vrijblijvend een oriëntatiegesprek plaats.  Tijdens dit gesprek maken we kennis, bespreken we waar je aan wilt werken, wat de wederzijdse verwachtingen zijn en bekijken we of het klikt en wat buro ACT voor je zou kunnen betekenen. Aan de hand van jouw vraag bepalen we het aantal coachingsessies. We kijken uiteraard naar wat jij nodig hebt; levert één sessie jou op wat je wilt, dan is dat genoeg. Is er meer nodig, dan maken we een vervolgafspraak. Wellicht merk ik dan tijdens ons traject dat een stevige wandeling in stad/bos/hei of langs het strand meer effect heeft dan aan een bureau te zitten. Of ik laat je creatief bezig zijn om meer in contact te komen met je gevoel. Het is een heel persoonlijk proces en samen ontdekken we welke vorm bij jou past op dat moment. Ik neem je wel steeds mee in mijn gedachtegang, zodat je begrijpt waarom ik iets op een bepaalde manier wil oppakken. Juist omdat een coachtraject zo persoonlijk is bespreek ik graag de mogelijkheden met jou in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Gaan we samen verder? Dan coach ik je graag bij jouw ontdekkingstocht. Jouw coachvraag en proces staan hierbij steeds centraal. Ik houd het overzicht, luister, stel vragen, spiegel, geef opdrachten en begeleid je hierbij en werk ervaringsgericht. Daarbij werk ik graag op een manier die bij je past en ga ik uit van eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en inzet voor ons traject. Wanneer we het traject met een evaluatiegesprek hebben afgesloten is het mogelijk om samen een vervolgtraject te bespreken. 

Waar vindt de coaching plaats?

Dat kan op een welke afgesproken locatie dan ook, maar natuurlijk ook op de vertrouwde locatie boven de sportschool bij Struijk Fysiotherapie, misschien wel zo efficiënt?! Alles in overleg. 
 
Enne als we jou echt zouden kennen, wat zouden we dan van jou weten?
Haha nou… Als je mij echt zou kennen dan zou je weten dat… Ik een perfectionist ben. Daar ben ik echt heel goed in. Het is een kracht en aan de andere kant wil het weleens doorslaan in onzekerheid en teveel en te lang bezig zijn met van alles. Steeds weer plaats maken voor nog iets beters, mooiers, perfecters…Killing voor de stroming, passie en inspiratie natuurlijk. Dus heel vaak moet ik ook mezelf nog uitdagen om te blijven experimenteren, gewoon in het diepe te springen, erop durven te vertrouwen dat ik volmaakt ben zoals ik ben en dat alles wat ik nodig heb al in me zit”.

Dit was alvast iets meer informatie over mij. Ik ben ook heel benieuwd naar jou!
Voel je je aangesproken door wat je nu leest, wil je mogelijkheden ontdekken en daar zelf actief iets aan doen? Neem dan contact met mij op om vrijblijvend een keer kennis te maken! Dit kan via Struijk Fysiotherapie, of rechtstreeks via buro ACT,  info@buroact.nu Je bent van harte welkom.
Meer informatie over mij en mijn praktijk kan je vinden via de 
website van buro ACT.

 

Osteoporose of Artrose?

Artrose en osteoporose worden regelmatig door elkaar gehaald. Onterecht. Het is wel heel wat anders. Artrose heeft met uw gewrichten te maken. Osteoporose met uw botten.

Artrose is een aandoening van het kraakbeen. Je vindt het aan de uiteinden van de botten op de gewrichten. Het voor een vloeiend verloop van de dagelijkse bewegingen. Bij artrose levert kraakbeen in aan kwaliteit. Dat is een langzaam proces. De gevolgen van artrose kunnen zijn: pijn, startstijfheid, zwelling van het gewricht en functieverlies.

De behandeling kan bestaan uit fysiotherapie, pijnmedicatie en soms operatief ingrijpen (nieuwe heup/knie). Een essentieel onderdeel is bewegen. Niet hard sporten, maar goede en verantwoorde bewegingen van uw artrotische gewricht. Dat lijkt vreemd omdat sommige bewegingen mogelijk stijf verlopen of zelfs pijnlijk zijn. Ondanks deze problemen zorgt bewegen aantoonbaar voor een zo goed mogelijke kwaliteit van het kraakbeen. Nogmaals u moet niet overbelasten, maar zeker niet stil zitten. Rust roest!

 

Osteoporose of botontkalking ontstaat meestal door snelle afbraak en vertraagde opbouw van bot. Inmiddels hebben 800.000 mensen van 50 jaar of ouder osteoporose en dat aantal neemt toe. Osteoporose komt bij 1 op de 3 vrouwen voor en bij 1 op de 7 mannen. Er spelen vele factoren een rol bij het ontstaan. Het is een ingewikkeld samenspel van voeding, hormonen, erfelijkheid en beweging. De symptomen kunnen zijn; pijn, spontane botbreuken en bewegingsbeperkingen.

Specifiek voor sterke botten is bewegen met gewicht (zwaartekracht). De druk op botten zorgt ervoor dat botten sterker blijven. Zwemmen bij osteoporose is dus minder goed dan wandelen. De laatste wetenschappelijke onderzoeken tonen de voordelen van krachttraining aan.

Er komt steeds meer bewijs dat bewegen het beste medicijn is tegen gewrichts- en botproblemen. Maar verantwoord bewegen is daarbij wel van belang. Vraag ons gerust wat in uw situatie de beste beweegoplossing is.

 

Bron: www.mtcfysiotherapie.nl

Sporten met warm weer

Luchtige kleding

Draag ook tijdens het sporten in de hitte, kleding gemaakt om in te sporten. Katoenen kleding absorbeert het vocht, maar het gaat niet meer weg. Zorg daarnaast dat je geen donkere kleuren draagt, die nemen juist warmte op. Lichte kleuren weerkaatsen de zonnestralen en worden daardoor minder warm.

Gebruik zonnebrandcrème
Smeer je altijd in met een waterproofzonnebrandcrème. Wist je trouwens dat er speciale sportzonnebrand is? Water- en zweetbestendig en een perfecte bescherming voor die hete zonnestralen. Sport ’s ochtends of ‘s avonds. Het klinkt logisch maar doe het ook: sport vroeg in de ochtend of later in de avond. Dan is het een stuk minder warm.

Lager tempo
Sport in een lager tempo dan je gewend bent. Vaak zal je lichaam ook aangeven dat het niet anders kan. Krijg je last van erge spierkrampen of overmatig zweten dan is het aan te raden te stoppen. Ga je toch door dan bestaat de kans op oververhitting of een zonnesteek.

 

Koele plekken
Sporten in de schaduw is natuurlijk het beste. Veel schaduw vind je onder de bomen in bijvoorbeeld het bos of het park. Vermijd warm asfalt want daar komt veel warmte vanaf. Drink voldoende. Drink vooral water in plaats van sportdrankjes. Sportdrankjes bevatten veel calorieën en koolhydraten en zijn vooral effectief als je langer dan anderhalf uur zeer intensief sport. Drink ongeveer een uur voordat je gaat sporten 1 of 2 glazen water en drink tijdens het sporten ieder kwartier een half tot 1 glas water. Na het sporten moet je ook voldoende drinken, maar meer dan een liter per uur is overbodig omdat je lichaam dit niet opneemt.

 

Bron: https://telegraaf.nl