Wat is een CVA?

hersenbloedingEen cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte is een bloeding of een infarct van de hersenen, waardoor er verstoring van de doorbloeding van de hersenen optreedt. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van hersenletsel en is een ernstige aandoening met een hoog risico op overlijden en zorgafhankelijkheid. De incidentie van beroerte is hoog; de Nederlandse Hartstichting heeft ingeschat dat in 2009 45.000 mensen voor de eerste keer een CVA hebben gehad (Vaartjes, I. et al). Volgens RIVM neemt beroerte de derde plek in op de lijst voor ziektes die de grootste ziektelast veroorzaken.

De gevolgen van een CVA zijn afhankelijk van de locatie en grootte van het aangedane gebied in de hersenen. De verschijnselen hierbij kunnen zijn;

  • hemiplegie of hemiparese– halfzijdig verlamming
  • duizeligheid en balansstoornis
  • stoornis met ruimtelijke inzicht
  • vermoeidheidsklachten
  • depressie
  • afasie (spraak/taal problemen)
  • geheugen/concentratie problemen
  • slikproblemen
  • incontinentie

Deze symptomen kunnen ervoor zorgen dat de CVA patiënten zorgafhankelijk worden. Volgens RIVM kan 55% van de getroffenen na 6 maanden niet meer volledig zelfstandig wonen en na een jaar is  één derde van de patiënten zorgafhankelijk. (Franke Cl, 2011). Hieruit wordt duidelijk dat patienten met de gevolgen van CVA een grote doelgroep vormt die revalidatie en dus training nodig hebben.

Reacties zijn gesloten.