Dry Needling Amersfoort

Dry Needling lower back

Wat is Dry Needling?

Dry needling is een nieuwe behandeltechniek waarbij een zeer dunne naald in de spier wordt gebracht om myofaciale triggerpoints te deactiveren en daarbij de pijn/beperking te behandelen. Door de triggerpoints directer te behandelen kan de spier snel en langdurig ontspannen. Er kunnen ook punten in andere structuren worden behandeld, zoals vastzittend bindweefsel.
De term ‘dry’ verwijst naar het feit dat er niets in het lijf gespoten wordt (er zit geen vloeistof in) maar dat de naald alleen gebruikt wordt om triggerpoints te prikken. De werking van deze techniek is wetenschappelijk aangetoond.


Dry Needling vs acupunctuur; niet hetzelfde!
Dry needling wordt vaak verward met acupunctuur maar deze vergelijking is niet juist. Bij acupunctuur worden er meerdere naalden in het lichaam gebracht die daar enige tijd blijven zitten.  Er wordt gebruikt gemaakt  beïnvloeding van energie banen in het lichaam voor de behandeling.
Bij dry needling wordt vaak een kleiner aantal naalden gebruikt waarmee er dieper, namelijk in de spier, geprikt wordt. Dit heeft niets met meridianen te maken. Op sommige plekken blijven de naalden even zitten, op andere plekken direct weer verwijderd.


Wat is een triggerpoint?
Een triggerpoint wordt in de volksmond ook wel een spierknoop genoemd. Het is een zeer lokale verkramping in een spier waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat wat ook ‘pijn op afstand’ kan veroorzaken. Een triggerpoint kan daarom bewegingsbeperking, pijn klachten, stijfheid en krachtsverlies veroorzaken, ook op andere plekken dan waar de knoop daadwerkelijk zit.


Hoe ontstaat triggerpoint?
Een triggerpoint kan ontstaan wanneer een spier/ structuur wordt overbelast of op een verkeerde manier wordt gebruik. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

–   Continue dezelfde beweging uitvoeren
       Langdurige overbelasting door lang dezelfde houding aan te houden (bijv opgetrokken schouders of lang achter de computer zitten)
      
Overbelasting, door zware of snelle/ onverwachte inspanning (bijv sporten, zwaar tillen, iets opvangen)
      
Verkeerde houding
      
Stress
      
Lichamelijke kenmerken, zoals beenlengte verschil, bekkenscheefstand, voetafwijkingen, zwakke spieren, letsels etc.
      
Plotseling schokken, valpartijen, botsingen en operaties.

 Wat gebeurt er tijdens een Dry Needling behandeling?
Triggerpoints, behorende bij de uitstralende pijn, worden gelokaliseerd en gefixeerd tussen twee vingers. Vervolgens wordt de speciale gesteriliseerde fijne naald op de specifieke plaats door de huid heen in het onderliggende weefsel ingebracht.
Door het inbrengen van het naaldje treedt er een reflex op waardoor het triggerpoint kort aanspant. Het optreden van deze lokale spiercontractie (local twitch response) blijkt essentieel voor het herstel van de spier (dit wordt dus bewust opgezocht tijdens een behandeling en is een gewenste reactie). Dit is de eerste stap van het doorbreken van de pijncirkel die is ontstaan in en door het triggerpoint. Bij het masseren van het triggerpoint treedt een positief effect op omdat de bloeddoorstroming en voedingstoestand verbetert. Er vindt echter geen relfex via het zenuwstelsel plaats. De werkingsmechanismen zijn dus verschillend. Beide behandelmethodes zijn weliswaar effectief.


Wat voelt u tijdens een Dry Needling behandeling?
Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als de triggerpoint geraakt wordt, spant de spier zich aan wat als een soort ‘kramp’ voelt. Hierna ontspant de spier zich juist en na de behandeling kunt u hierdoor gemakkelijk bewegen. Vaak zult u na de behandeling een vermoeid stijf gevoel ervaren in de spier. Dit zal maar kort aanhouden (max 72uur).


Waar moet u op letten tijdens Dry Needling?
Zorg dat u voor een behandeling goed geïnformeerd bent door uw therapeut; al uw vragen moeten beantwoord zijn voordat de behandeling van start kan.
Uw therapeut zal uw toestemming nodig hebben om de behandeling uit te voeren, hiervoor moet u een toestemmingsformulier ondertekenen.
Laat de behandeling alleen uitvoeren als u volledig vertrouwen heeft in uw therapeut. Let wel; Dry Needling kan alleen worden uitgevoerd door geregistreerde fysiotherapeuten, zodat u kunt verwachten dat er uitvoerige kennis van het lichaam is en een minimaal risico bij het uitvoeren van de behandeling. Laat u echter ook informeren over de risico’s.
Nadat de behandeling uitgevoerd is, wordt geadviseerd om 72 uur geen zware inspanning te leveren (met het behandelde gebied): er is immers in de spier geprikt!

Bronnen:
– cursus materiaal Club Fysio (www.club-physio.net)
http://fysiotherapieleebrug.praktijkinfo.nl/pagina/47/dry-needling/
– http://www.triggerpointtherapie.com/dry-needling-triggerpoints.html

– http://www.dryneedling.nl